Tiyatroyu Arşivlemek

Atatürk Kitaplığı 2021’de başlattığı, araştırmacıyla kurumsal ve özel arşivleri buluşturmayı hedefleyen arşiv bellek seminerleri sürmekte. Söz konusu seminer dizisi film, sesli kitap, gazete ve sanat arşivleri başta olmak üzere geniş bir yelpazeyi kapsamakta. Türkiye Tiyatro Vakfı’nın (TTV) da çağrılı olduğu bu toplantılara, Vakıf kurucu başkanımız Esen Çamurdan “Tiyatroyu Arşivlemek” başlıklı bir konuşmayla TTV’de tiyatro arşivi oluşturma çalışmalarımızı anlatacak. Bizim için, Atatürk Kitaplığı gibi değerli bir kurumun “Arşiv ve Bellek Seminerleri”ne katılmak hem tiyatro sanatı alanında deneyimlerimizi aktarmak hem de başka alanlarda yaşananlara tanık olmak açısından çok yararlı olacağını düşünüyoruz.

Herkese açık olan etkinlik, 28 Mart Pazartesi günü, saat 19:00’da Atatürk Kitaplığı’nda gerçekleşecektir.