Arşivleme

Türkiye’nin tiyatro mirasının kültür çeşitliliğimizi güçlü biçimde yansıttığına ve toplumsal belleğimiz için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Ülkemizde köklü geçmişi ve yerleşik bir geleneği olan tiyatro mirasımızı bir arada tutacak kapsayıcı, bütünlüklü bir arşiv ne yazık ki bugüne dek oluşturulmamış. 

Türkiye Tiyatro Vakfı’nın kuruluş amaçlarından biri de Türkiye tiyatrosunun arşivini bilimsel ölçütler doğrultusunda bir araya getirmek ve bu birikimi, bilgi üretimine ortam sağlayacak biçimde gelecek kuşaklara aktarabilmektir.

2018 Ekim ayından bu yana yaptığımız arşivleme çalışmalarında, bağış ya da satın alma yoluyla ulaştığımız tüm malzemeleri tasniflemeye ve dijitalize etmeye başladık. Çağdaş arşivleme ölçütlerine uygun olarak kurguladığımız bir envanter programıyla söz konusu arşivi kayıt altına almayı sürdürmekteyiz.