Arşivleme

Türkiye’nin tiyatro mirasının kültür çeşitliliğimizi güçlü biçimde yansıttığına ve toplumsal belleğimiz için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Ülkemizde köklü geçmişi ve yerleşik bir geleneği olan tiyatro mirasımızı bir arada tutacak kapsayıcı, bütünlüklü bir arşiv ne yazık ki bugüne dek oluşturulmamış. 

Türkiye Tiyatro Vakfı’nın kuruluş amaçlarından biri de Türkiye tiyatrosunun arşivini bilimsel ölçütler doğrultusunda bir araya getirmek ve bu birikimi, bilgi üretimine ortam sağlayacak biçimde gelecek kuşaklara aktarabilmektir.

2018 Ekim ayından bu yana yaptığımız arşivleme çalışmalarında, bağış ya da satın alma yoluyla ulaştığımız tüm malzemeleri tasniflemeye ve dijitalize etmeye başladık. Çağdaş arşivleme ölçütlerine uygun olarak kurguladığımız bir envanter programıyla söz konusu arşivi kayıt altına almayı sürdürmekteyiz.

YIL

BAĞIŞÇI

KOLEKSİYON

BAĞIŞ TÜRÜ

2019

Güler Ökten

Kani Kıpçak

Orijinal Belge

Can Gürzap

Can Gürzap ve Reşit Gürzap

Dijital Bağış

Yavuz Pekman

Avni Dilligil

Dijital Bağış

Asuman Tokgöz

Mücap Ofluoğlu

Orijinal Belge

Arif Erkin

Genç Oyuncular

Dijital Bağış

Atila Alpöge

Genç Oyuncular

Dijital Bağış

Ayla Algan

Ayla Algan ve Beklan Algan

Dijital Bağış

Şirvan Akan

Mehmet Akan

Orijinal Belge

Haldun Dormen

Haldun Dormen

Orijinal Belge

Duygu Sağıroğlu

Duygu Sağıroğlu

Orijinal Belge

Nihal Geyran Koldaş

Nihal Geyran Koldaş

Orijinal Belge

Nedret Güvenç

Nedret Güvenç

Orijinal Belge

2020

Elifsu Sabuncu

Başar Sabuncu

Orijinal Belge

Lale Eren

Refik ve Hale Eren

Orijinal Belge

Suna Selen

Suna Selen

Orijinal Belge

Ümit Denizer

AÇOK

Dijital Bağış

Ayşe Buğra

Osman Kavala

Orijinal Belge

2021

Alim Günay

Alim Günay

Orijinal Belge

Ayşegül Yüksel

Ayşegül Yüksel

Orijinal Belge

Gülgün Haksal

Gülgün Haksal

Orijinal Belge

Altuğ Kozikoğlu

Altuğ Kozikoğlu

Orijinal Belge

2022

Metin Deniz

Metin Deniz

Orijinal Belge

Güler Ökten

Güler Ökten

Orijinal Belge

Gürel Yontan

Gürel Yontan

Dijital Bağış

Tac Erdoğan

Turgut Erim

Orijinal Belge

Pınar Erol

Pınar Erol

Orijinal Belge

2023

Altuğ Kozikoğlu

Altuğ Kozikoğlu

Orijinal Belge

Beki Haleva

Beki Haleva

Orijinal Belge

Levent Yılmaz

Levent Yılmaz

Orijinal Belge

Leyla Tecer

Ahmet Kutsi Tecer

Orijinal Belge