Arşivleme

Türkiye’nin tiyatro mirasının kültür çeşitliliğimizi güçlü biçimde yansıttığına ve toplumsal belleğimiz için büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Ülkemizde köklü geçmişi ve yerleşik bir geleneği olan tiyatro mirasımızı bir arada tutacak kapsayıcı, bütünlüklü bir arşiv ne yazık ki bugüne dek oluşturulmamış. 

Türkiye Tiyatro Vakfı’nın kuruluş amaçlarından biri de Türkiye tiyatrosunun arşivini bilimsel ölçütler doğrultusunda bir araya getirmek ve bu birikimi, bilgi üretimine ortam sağlayacak biçimde gelecek kuşaklara aktarabilmektir.

2018 Ekim ayından bu yana yaptığımız arşivleme çalışmalarında, bağış ya da satın alma yoluyla ulaştığımız tüm malzemeleri tasniflemeye ve dijitalize etmeye başladık. Çağdaş arşivleme ölçütlerine uygun olarak kurguladığımız bir envanter programıyla söz konusu arşivi kayıt altına almayı sürdürmekteyiz.

2019
BAĞIŞÇI
KOLEKSİYON
BAĞIŞ TÜRÜ
Güler Ökten
Kani Kıpçak
Orijinal Belge
Can Gürzap
Can Gürzap ve Reşit Gürzap
Dijital Bağış
Yavuz Pekman
Avni Dilligil
Dijital Bağış
Asuman Tokgöz
Mücap Ofluoğlu
Orijinal Belge
Arif Erkin
Genç Oyuncular
Dijital Bağış
Atila Alpöge
Genç Oyuncular
Dijital Bağış
Ayla Algan
Ayla Algan ve Beklan Algan
Dijital Bağış
Şirvan Akan
Mehmet Akan
Orijinal belge
2020
Elifsu Sabuncu
Başar Sabuncu
Orijinal Belge
Lale Eren
Refik ve Hale Eren
Orijinal Belge