NASIL BİR MÜZE?

  • Türkiye tiyatrosunun arşivini bir arada tutan, onu zenginleştiren, paylaşıma açan, bilgi üretimine ortam sağlayan ve oluşturulacak kültürel birikimi gelecek kuşaklara aktaran;
  • Yalnızca koruyan değil, değerlendiren, araştıran, yayın yapan, kitaplığı, belgeliği ve sergileriyle birikimini toplumla paylaşan ve araştırmalara kaynak oluşturan, giderek çeşitli kültür etkinliklerine altyapı sunabilecek kapasiteye sahip olan;
  • Dünden bugüne kalanları araştırmak ve gün yüzüne çıkarmakla yetinmeyip bugünden yarına kalacakları da kayıt altına alan;
  • Türk tiyatrosuna önemli katkıda bulunmuş Ermeni, Rum ve Yahudi topluluklarının tiyatro kültürünü tüm katmanlarıyla bir araya getiren ve görünürlüğü sağlayan;
  • Geleneksel Türk tiyatrosuyla ilgili her türlü belgeye ve yaşayan ustalara ulaşmaya çalışan, bu alanda kapsamlı araştırma ve yayın yapan;
  • Tiyatromuzun öyküsünü günümüze dek getiren, onun çokkültürlü doğasını yansıtan, heyecan ve ilgi uyandıracak bir öğrenme deneyimi ve eğitim olanakları sunan;
  • Bilinenleri güçlü referanslarla sorgulatan ve yeniden düşündürten;
  • Gerek mimari yapısı gerekse sergileme biçimleriyle çocuk ve engelli ziyaretçilerini gözeten bir müze.