Literatür Veritabanı

2018 Ekim ayında İÜ Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü son sınıf öğrencileri ile birlikte çeşitli devlet, üniversite ve kurum kitaplıklarının dijital kataloglarıyla sınırladığımız bir literatür veri tabanı oluşturmaya başladık.

Bu çalışmada amacımız, kullanıcıyı aradığı yayının bulunduğu kitaplığa yönlendirmenin yanısıra her bir yayın için eklediğimiz içerik bilgileriyle daha nitelikli bir bibliyografya kaynağı oluşturabilmek. Ayrıca yayınların izlek ve içerik bilgilerine göre oluşturduğumuz anahtar sözcük sistemiyle, araştırmaların konusuyla ilgisi olabilecek tüm yayınlara kolaylıkla ulaşabilmelerine zemin hazırlamak.

İlk aşama bugüne dek Türkiye tiyatrosu üzerine yayınlanmış tez, kuramsal kitap, biyografi, araştırma vb. yayınların tek platform üzerinde görüntülenmesini sağlamaktı.

Aralık 2019’da Türkiye Tiyatro Vakfı Literatür Veri Tabanı’nda toplam 1500 yayının bilgi girişleri tamamlandı. Çalışmamızı hala sürdürmekteyiz.

Hedefimiz Türkiye tiyatrosuyla ilgili tüm yazılı kaynakların yer ve içerik bilgilerini tek platform üzerinden görüntülenmesini sağlayarak bütünlüklü bir bibliyografya havuzu oluşturmak ve ilgililerin kullanımına açmak.