Literatür Veritabanı

2018 Ekim ayında gönüllülerimiz ile birlikte çeşitli devlet, üniversite ve kurum kitaplıklarının dijital kataloglarıyla sınırladığımız bir literatür veri tabanı oluşturmaya başladık. Amacımız, kullanıcıyı aradığı yayının bulunduğu kitaplığa yönlendirmenin yanısıra her bir yayın için eklediğimiz içerik bilgileriyle daha nitelikli bir bibliyografya kaynağı oluşturabilmek. Ayrıca araştırma konularıyla ilgisi olabilecek tüm yayınlara, anahtar sözcük sistemi yardımıyla, kolaylıkla ulaşabilmesine zemin hazırlamak.

İlk aşamada hedefimiz, bugüne dek Türkiye tiyatrosu üzerine yayınlanmış tez, kuramsal kitap, biyografi, araştırma vb. yayınların kapsamlı dökümünü oluşturmaktı. Şimdiye dek Türkiye Tiyatro Vakfı Literatür Veri Tabanı’nda 3000’e yakın yayının bilgi girişleri tamamlandı. Çalışmamızı hala sürdürmekteyiz.

Amacımız çalışmanın sonunda Türkiye tiyatrosuyla ilgili tüm yazılı kaynakların yer ve içerik bilgilerini tek platform üzerinden görüntülenmesini sağlayarak bütünlüklü bir bibliyografya havuzu oluşturmak ve ilgililerin kullanımına açmak.