Sözlü Tarih

Her biri kendi alanında tiyatromuza önemli katkıda bulunmuş kişilerle, Türkiye’nin tiyatro belleğini boyutlandıracak sözlü tarih görüşmeleri yapmaktayız.
Yazılı belgelere ek olarak; kişisel tanıklıklara dayanan, insan hikâyelerini ön plana çıkaran bu görüşmeler Türkiye tiyatrosu arşivi için bütünleyici nitelikte veriler oluşturmakta.
2019 yılı boyunca, tiyatro tarihimizde yer etmiş adlarla toplam 16 görüşme gerçekleştirdik. Amacımız önümüzdeki dönemde arşivimizin bu bölümünü daha da zenginleştirmek, Türkiye tiyatro tarihiyle ilgili tanıklıkları çok geç olmadan kayıt altına almak.

Sözlü tarih çalışmamızın ilk yılında görüşülen isimler:
Haldun Dormen, Duygu Sağıroğlu, Metin Akpınar, Ferhan Şensoy, Nedret Güvenç, Atila Alpöge, Arif Erkin, Can Kolukısa, Metin Deniz, Genco Erkal, Ümit Denizer, Seçkin Selvi, Mihalis Vasiliadis