Kurumsal Yapı

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri
Esen Çamurdan Başkan
Canan Arın
İmren Sipahi
Boğos Çalgıcıoğlu
Kerem Karaboğa
Fidan Aslan Eroğlu
Emine Çaykara

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri
Yavuz Pekman
Özle Hemiş
Ece Birçek Teselli

Denetim Kurulu Asil Üyeleri
Hasan Şahintürk
Sercan Gidişoğlu
Selçuk Yüksel

Denetim Kurulu Yedek Üyesi
Oya Yağız