Kurumsal Yapı

Yönetim Kurulu Asil Üyeleri:

Esen Çamurdan (kurucu başkan)
Canan Arın
İmren Sipahi
Boğos Çalgıcıoğlu
Kerem Karaboğa
Fidan Aslan Eroğlu
Emine Çaykara

Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri:

Yavuz Pekman
Özlem Hemiş
Ece Birçek Teselli

Denetim Kurulu Asil Üyeleri:

Hasan Şahintürk
Sercan Gidişoğlu
Selçuk Yüksel

Denetim Kurulu Yedek Üyesi:

Oya Yağız

Genel Kurul Üyeleri (alfabetik sırayla):

Banu Yobaş, Boğos Çalgıcıoğlu, Canan Arın, Cemal Ünlü, Dilan Erdoğan, E. Nihal Koldaş, Ece Birçek Teselli, Emine Çaykara, Emine Umar, Esen Çamurdan, Fidan Aslan Eroğlu, Haldun Dormen, Hasan Şahintürk, Hülya Adak, İmren Sipahi, Kerem Karaboğa, M. Fahri Aral, Mehmet Kerem Özel, Mine Haksal, Nesim Ovadya İzrail, Nilgün Firidinoğlu Tiryaki, Noyan Ayturan, Osman Tan Erkır, Oya Yağız, Özlem Hemiş, Selçuk Yüksel, Sercan Gidişoğlu, Utku Yıldız, Yavuz Pekman