Tiyatro Müzeleri Kültür Ağı

 

Türkiye Tiyatro Vakfı çatısı altında gerçekleştirilecek çalışmaların ve ileride kuracağımız Türkiye Tiyatro Müzesi’nin uluslararası ölçekte de tanınmasını önemsiyoruz. Dünyanın farklı yerlerinde bulunan, çalışmalarını yakından izlediğimiz kültür sanat kurumlarıyla yakın ilişkiler kurarak ortak tasarılar gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.
Bu bağlamda 2019 Haziran ayında Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından sağlanan destekle sekiz gün süren bir Avrupa müzeleri gezisi gerçekleştirdik.
“Tiyatro Müzeleri Kültür Ağı” başlığıyla projelendirdiğimiz bu gezide Viyana ve Stockholm şehirlerini merkez aldık. Tiyatro alanında köklü geçmişleri olan kurumların yöneticileriyle, arşiv sorumlularıyla tanışarak arşivleme, koruma, sergileme, sürdürülebilirlik alanlarında deneyimlerini dinledik ve birlikte gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunduk.
Proje gezimiz yeni işbirlikleri kurmanın ilk adımlarını atmanın yanı sıra çok sayıda müzede uygulanan farklı sergileme tekniklerini inceleme açısından da oldukça yararlı oldu.

Gezi kapsamında görüşülen kurum ve kişiler:

ITI (International Theatre Institute) Avusturya
Kurum başkanı Helga Dostal
Theatermuseum
Proje müdürü Andreas Kugler
Yardımcısı Tanja Stigler
Arşiv sorumlusu/küratör Dr. Rudi Risat
Viyana Don Juan Archive
Arşiv sorumlusu Dr. Suna Suner
Müdür yardımcısı Dr. Reinhard Eisendle
Swedish Museum of Performing Arts
Sergi/pedagoji proje müdürü Lars Annersten
Tiyatro arşivi sorumlusu Virve Polsa