Board Of Directors

Associate Members of the Directory Board
Esen Çamurdan – President
Canan Arın
İmren Sipahi
Boğos Çalgıcıoğlu
Kerem Karaboğa
Fidan Aslan Eroğlu
Emine Çaykara

Deputy Members of the Directory Board
Yavuz Pekman
Özle Hemiş
Ece Birçek Teselli

Associate Members of the Supervisory Board
Hasan Şahintürk
Sercan Gidişoğlu
Selçuk Yüksel

Deputy Member of the Supervisory Board
Oya Yağız