Board Of Directors

Associate Members of the Directory Board

Esen Çamurdan  (founder president)
Canan Arın
İmren Sipahi
Boğos Çalgıcıoğlu
Kerem Karaboğa
Fidan Aslan Eroğlu
Emine Çaykara

Deputy Members of the Directory Board

Yavuz Pekman
Özle Hemiş
Ece Birçek Teselli

Associate Members of the Supervisory Board

Hasan Şahintürk
Sercan Gidişoğlu
Selçuk Yüksel

Deputy Member of the Supervisory Board

Oya Yağız

Members of the General Assembly (in alphabetical order):

Banu Yobaş, Boğos Çalgıcıoğlu, Canan Arın, Cemal Ünlü, Dilan Erdoğan, E. Nihal Koldaş, Ece Birçek Teselli, Emine Çaykara, Emine Umar, Esen Çamurdan, Fidan Aslan Eroğlu, Haldun Dormen, Hasan Şahintürk, Hülya Adak, İmren Sipahi, Kerem Karaboğa, M. Fahri Aral, Mehmet Kerem Özel, Mine Haksal, Nesim Ovadya İzrail, Nilgün Firidinoğlu Tiryaki, Noyan Ayturan, Osman Tan Erkır, Oya Yağız, Özlem Hemiş, Selçuk Yüksel, Sercan Gidişoğlu, Utku Yıldız, Yavuz Pekman