Tiyatromuzda Toplumsal Cinsiyet Konuşmaları IV – Erık Blackthorne-O’barr

Türkiye tiyatrosunun dünü ve bugününü toplumsal cinsiyet bağlamında çeşitli yönlerden ele almayı planladığımız Tiyatromuzda Toplumsal Cinsiyet Konuşmaları dizisinin dördüncü oturumu “‘Men Püserim, Namım Peruz’ Acem Kantosu ve Osmanlı’da Cinsiyet Kültürü” başlıklı konuşmayla Erik Blackthorne-O’barr tarafından gerçekleştirildi.

Erik Blackthorne-O’Barr, geç on dokuzuncu yüzyılda müzikal kabarenin bir alt türü olan “Acem kantosuna” odaklanacaktır. Bu tarz kabarede özellikle Ermeni veya Rum asıllı sanatçılar acem kıyafetleri giyerek eril ya da belirsiz cinsiyetteki rolleri icra ederlerdi. Konuşmacımız, sansüre uğrayan ve yasaklanan gölge oyunundan ya da kadın kıyafetiyle raks eden erkeklerin sahnelediği köçek geleneğinden kantonun oldukça değişken bir toplumsal cinsiyeti ödünç aldığını öne sürer; Osmanlı modernleşme sürecinde marjinalleşen şehvet ve cinsiyet kimlikleri ile “İran” veya “Acem” imgesi arasındaki ilişkiyi irdeler.

Erik Blackthorne O’barr

Toronto Üniversitesi’nde Orta Doğu Uygarlıkları bölümündeki eğitiminin ardından Sabancı Üniversitesi Türk Çalışmaları’nda yüksek lisansını tamamladı . Doktorasına Columbia Üniversitesi Orta Doğu, Doğu Asya ve Afrika Çalışmaları bölümünde, Sapkınlık ve Persofili: İranlıları Hamidiye İstanbul’unda Hayal Etmek başlıklı doktora teziyle devam etmektedir. 2015 yılından bu yana Türk Modernizmi, Osmanlı İmparatorluğunda Gece Hayatı Kültürü, Osmanlı’da Erotizm ve Seksüel performans, Orta Doğu’da Queer gibi konularda seminerlere katılan Erik Blackthorne O’barr aynı zamanda 2016’dan beri Sabancı Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi’nde dersler vermektedir; Osmanlı’da cinsiyet, sosyal hayat, kanto, drag kültürü gibi konularda makaleleri yayınlanmıştır. Osmanlı ve Türk Çalışmaları Dermeği, Orta Doğu Çalışmaları Derneği ve Kanada Türk Araştırmalarını Geliştirme Derneği üyesi de olan araştırmacının diğer araştırma alanları modernizasyon, kozmopolitlik ve milliyetçilik, cinsiyet, cinsel söylem, oryantalizm, tiyatro, popüler edebiyat, gece hayatı ve kentsel mekandır.

Moderatör: Utku Yıldız