Tiyatromuzda Tarih Konuşmaları XVII – Beliz Güçbilmez

Tiyatromuzda Tarih Konuşmaları dizisinin XVII. oturumu, Noyan Ayturan moderatörlüğünde “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Tiyatro ve Hafıza” başlıklı konuşmayla 28 Nisan Cuma günü Beliz Güçbilmez tarafından Akbank Sanat’ta gerçekleştirildi.

Tanzimat döneminden bu yana “Batı Tarzı Türk Tiyatrosu” tanımlaması, bir dramatik modelin de tanımı olarak kabul edilmiştir. Beliz Güçbilmez’ e göre, bu kabule karşın modelin ayırt edici unsuru olan “zaman temsili” dikkate alındığında, yerli metinlerin hiçbir zaman Batılı olmadığını görmek de olası. Yine aynı doğrultuda, Batı’nın geçmiş ile şimdi arasında neden sonuç ilişkisi kuran doğrusal perspektifli yapısının aksine Türkiye tiyatrosunda geçmişsiz, belleksiz bir şimdiki zamanda kurulan metinler karşımıza çıkar. Konuşmacımız, söz konusu “Batı Tarzı Türk Tiyatrosu”nu tartışmaya açmıştır.

Beliz Güçbilmez

A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin ardından eğitimini tiyatro alanında sürdürdü. Yirmi yılı aşkın bir süre üniversitelerde tiyatro kuramı ve oyun yazarlığı dersleri verdi. İngilizceden kuramsal tiyatro kitabı ve oyun çevirmesinin yanı sıra kendinin kaleme aldığı yine tiyatro üzerine iki kitabı vardır: “İroni ve Dram Sanatı”, “Zaman/Zemin/Zuhûr: Gerçekçi Türk Tiyatrosunda Minyatür Kurgusu”. Tiyatro oyunu da yazan, yöneten, projelerde dramaturg olarak çalışan Beliz Güçbilmez beş yıldır kendi adına kurduğu atölyede dört aşamalı okuryazarlık çalışmalarını yürütmekte ve metafor kuramı üzerine kurduğu “Manyetik Alan Metodu”nu anlatmayı, yazmayı sürdürmektedir.