Tiyatromuzda Tarih Konuşmaları XIII – Nilgün Firidinoğlu

Tiyatromuzda Tarih Konuşmaları dizisinin XIII. oturumu ve Türkiye Tiyatro Vakfı’nın bu dönem için son etkinliği, “Tiyatro Tarihi ve Tarih Yazıcılığı: Tanımlar, Tartışmalar, Yeni Yaklaşımlar” başlıklı konuşmayla 15 Haziran Çarşamba günü Nilgün Firidinoğlu tarafından gerçekleştirildi.

Yalnızca geçmişteki her türlü tiyatro pratiği üzerine yazarken değil, çağdaş gösterileri, tiyatro ile ilgili olayları dile getirirken de anlatımımızı birtakım “seçimlerle” inşa ederiz. Dolayısıyla tiyatro tarih yazıcılığı üzerine akademik çalışmalar sadece geçmişin aktarımı için değil, şimdinin arşivlenmesi ve tarihinin yazılma sürecinde de bu seçimleri belirleyen/değerlendiren farklı metotlar sunması bakımından bilimsel anlamda oldukça kışkırtıcı bir alan olarak karşımıza çıkmakta. Nilgün Firidinoğlu, tiyatro tarih yazımının akademik bir disiplin olarak ortaya çıkışını, tiyatronun/performansın kendi dinamikleri/farklılıkları bağlamında tiyatro tarih yazıcılığının nasıl biçimlendiğini, ülkemizde ve dünyada bu alanda yapılan güncel bilimsel araştırmaları değerlendirdi.

Nilgün Firidinoğlu

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü öğretim üyesidir. Lisans derecesini İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji ve Sanat Tarihi Bölümlerinde tamamladı. Yüksek Lisans derecesini, Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda hazırlamış olduğu “Modern Türk Tiyatro Edebiyatında Gayrimüslim Osmanlıların Temsili (1874-1912)” başlıklı teziyle aldı. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Anabilim Dalı’nda “Tanzimat’tan Erken Cumhuriyet’e Tiyatro ve Eğitim İlişkisi: Mektep Temsilleri (1896-1936)” başlıklı teziyle 2015 yılında Doktorasını tamamladı. Osmanlı Tiyatrosu, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Tiyatrosu, Geleneksel Halk Tiyatrosu ve Tiyatro Tarih Yazıcılığı alanlarında akademik araştırmalarını sürdürmektedir.

Moderatör: Utku Yıldız