Tiyatromuzda Tarih Konuşmaları XI – Reha Keskin

Tiyatromuzda Tarih Konuşmaları dizisinin XI. oturumu 27 Nisan Çarşamba günü Reha Keskin‘in “Kulis Dergisi’nden Yükselen Aykırı Bir Ses: Zaven Biberyan’ın Tiyatro Eleştirileri” başlıklı konuşmasıyla gerçekleştirildi.

Ermenice yazınının güçlü kalemlerinden Zaven Biberyan, doğumunun 100. yılında yazın dünyasında çeşitli yönleriyle konuşulurken yazarın pek bilmediğimiz bir yönünü de Kulis dergisinde görürüz: Sıkı bir tiyatro eleştirmenidir Zaven Biberyan, ele aldığı oyunları tüm katmanlarıyla incelerken sık başvurulan kimi basmakalıp yaklaşımlara karşı çıkar, kolaycılığı yerer, eleştirmenin tiyatrodaki yerinin önemine değinir; bir bakıma eleştirinin eleştirisini yapar. Reha Keskin’in Kulis dergilerini tarayarak hazırladığı sunumda izleyici 1900’lerin ikinci yarısında İstanbul’da sahnelenen belli başlı oyunların yorumlarını dinlemekle kalmayacak, aynı zamanda döneminin çok önünde bulunan bir tiyatro eleştirmeniyle de tanışacak.

Reha Keskin

İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı’yla birlikte Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji bölümünden mezun oldu. “Antik Yunan Tragedyasında Toplumsal Cinsiyet Bakımından Çirkinin Estetiği” başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü’nde “1895-1915 arası Batı Ermenice tiyatro metinleri” üzerine doktora tezi hazırlamaktadır. Reha Keskin’in Osmanlı İmparatorluğu’nda modern tiyatro, Geç Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Ermeni Tiyatrosu, toplumsal cinsiyet konuları diğer çalışma alanlarıdır; ayrıca çeşitli kitap, dergi ve gazetelerde deneme ve makaleler yazmaktadır.

Moderatör: Utku Yıldız