HAKKIMIZDA

Geçmişi tasarlarken geleceği hazırlamak.

Başta İstanbul gibi köklü bir tiyatro geçmişi olan bir kentte ve genel olarak ülkemizde tiyatro belleğinin hızla yok olması, çeşitli kültür ve eğitim kuruluşları da içinde olmak üzere, toplumun büyük bir kesiminin tiyatro kültür mirasımıza uzak duruşu, dolayısıyla ona sahip çıkılmaması ve kalıcılığın sağlanamaması kültürel değer ve yitimine neden olmaktadır.

Ana hedefimiz, ülkemizde kendi çabasıyla var olmaya çalışan tiyatro sanatına boyut katmak, tiyatro kültürünün altyapısını oluşturmak, onu yerleşik kılmaktır. Ağırlıklı olarak tiyatrocu ve akademisyenden oluşan kurucu kurulumuz gereken resmi başvuruyu yapmış bulunmaktadır. Türkiye Tiyatro Vakfı kurulma aşamasındadır.