Literatür Veritabanı

İÜ Tiyatro Eleştirmenliği ve Dramaturji Bölümü son Sınıf Öğrencileri tarafından çalışması
başlanan literatür veritabanı, Türkiye tiyatrosuyla ilgili yayınlanmış tüm basılı materyalleri
içerek bir veritabanı oluşturmayı hedeflemektedir. Kitap, dergi, makale türünden yayınları
kapsayan bu veritabanı tüm araştırmacıların kullanımına açılacaktır.